Umělci

Informace

Slevy

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Internetová aukční galerie ArtBohemia je největší nabídkou především grafických listů v České republice. Jejím cílem je sloužit nejen sběratelům, investorům a obchodníkům s uměním, ale i laické veřejnosti a milovníkům umění.

Internetová aukční galerie ArtBohemia je otevřené společenství sběratelů a milovníků umění. Provozovatelem je Dr.Vilém Stránský, Družicová 14/983, 161 00 Praha 6, IČO: 15098974 (dále jen Provozovatel).

ArtBohemia je český internetový server, sloužící k aukčnímu (Aukce) i volnému (Galerie) prodeji především grafických děl na internetové síti s doménami www.ArtBohemia.cz, www.ArtBohemia.com a www.ArtBohemia.sl. Prodej se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Uživatelem serveru ArtBohemia může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická oprávněná uzavírat kupní smlouvy.

Provozovatel

Provozovatel má právo ukončit využívání služeb serveru ArtBohemia takovému uživateli, který porušil Obchodní podmínky, např. nezaplatil či nepřebral položku, opakovaně stornoval objednávky apod.

Provozovatel je odpovědný za obsah i provoz internetové aukční galerie ArtBohemia. Neodpovídá však za komunikační prostředí, tj. za činnosti, týkající se webhostingu, jako je např. bezchybný provoz a funkčnost, změna barevnosti či tvaru atd. Provozovatel nemůže zaručit, že stránky budou vždy plně funkční, a pro případ nefunkčnosti nepřebírá žádnou odpovědnost za její případné následky a vzniklé škody.