Umělci

Informace

Slevy

Seznam děl umělce Bouda Cyril

(*14.11.1901 - †29.8.1984) - český malíř, grafik a ilustrátor Cyril Bouda pocházel z rodiny, jejímž přítelem byl Mikoláš Aleš; otec byl středoškolským profesorem kreslení a matka, věnující se rovněž výtvarné práci, pocházela ze sochařské rodiny Suchard
(*14.11.1901 - †29.8.1984) - český malíř, grafik a ilustrátor
Cyril Bouda pocházel z rodiny, jejímž přítelem byl Mikoláš Aleš; otec byl středoškolským profesorem kreslení a matka, věnující se rovněž výtvarné práci, pocházela ze sochařské rodiny Suchardů. Bouda absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u F. Kysely (1919-23), pokračoval pak na grafické speciálce M. Švabinského na Akademii výtvarných umění v Praze (1923-26). Od roku 1932 učil figurální kresbu na ČVUT, v letech 1946-72 působil jako profesor na Pedagogické fakultě UK. Jeho osobitou tvorbu, a to i malířskou, silně ovlivnilo školení a výrazná záliba v kresbě. Uplatnil se zejména jako ilustrátor, který obsáhl všechny grafické techniky a žánry. Výrazných úspěchů dosáhl jak v dřevorytu (ilustrace Wildeova Strašidla cantervillského, 1928; Jiráskovy Nevolnice, 1936; Erbenovy Kytice a Máchova Máje, 1939), tak v leptu (Andersenovy Pohádky, 1927), mědirytu (Vlastní životopis Celliniho, 1938), a především v barevné litografii (Svatopluka Čecha Ve stínu lípy a Wolkerovy Balady, 1944). Barevnou litografií provedl i proslavené městské veduty (Olomouc, 1941; Klatovy, České Budějovice 1943; Praha 1948; Brno, 1962). Známé jsou i Boudovy náměty poštovních známek a plakáty.
In: KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

* * * * *
Bouda Cyril, *14. list. 1901 v Praze, čes. grafik a ilustrátor. Na uměl. prům. škole byl žákem prof. Kysely, na malířské akad. žákem prof. Švabinského. Jeho práce v knižní grafice vycházejí spíše z vlivu Kyselova. Vypravil a ilustroval řadu knih, hl. českých klasiků v bibliofilských vydáních. Vystavoval 1929 v knihovně Uměl. prům. musea. K-a.
(In: Ottův slovník naučný nové doby)

Fotografie

Foto 2 Cyril BoudaFoto 3 Cyril BoudaFoto 4 Cyril BoudaSignatury

Signatura 1 Cyril BoudaSignatura 2 Cyril Bouda
Zobrazit
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 302 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 302 položek