Umělci

Informace

Seznam děl umělce Muzika František

(*26.6.1900 - †1.11.1974) - český malíř a scénograf František Muzika studoval v ateliéru J. Štursy na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1918-24, v roce 1921 se stal členem Devětsilu a roku 1926 byl přijat do Spolku výtvarných umělců Mánes. Po

(*26.6.1900 - †1.11.1974) - český malíř a scénograf František Muzika studoval v ateliéru J. Štursy na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1918-24, v roce 1921 se stal členem Devětsilu a roku 1926 byl přijat do Spolku výtvarných umělců Mánes. Po 2. světové válce (1945) byl jmenován profesorem krásného písma na Uměleckoprůmyslové škole (později Vysoké škole uměleckoprůmyslové); s jeho pedagogickou činností souvisí vydání dvoudílné publikace Krásné písmo (1958). Nevyrovnané Muzikovy rané práce mají souvislost s atmosférou Devětsilu: maluje poetické krajiny a figurální scény ve stylu mezi realismem a primitivismem. Počátkem 20. let je ovlivněn také lyrickým kubismem, spíše však jeho barevným podáním. Ve 30. letech se přiblížil formálně surrealismu, námětově čerpal ze snových pocitů a fantazijních představ. Ve válečných letech jsou náměty založeny na antropomorfizaci neživé přírody (proslavený cyklus Z českého ráje). Muzikova tvorba, podmíněná vynikající malířskou technikou, byla vždy racionální, kompozice vzájemně neslučitelných reálných prvků klasická, takže jeho obrazy se přibližují oblasti fantaskního umění (například Requiem, 1943-44). Byl rovněž jednou z předních osobností především meziválečné scénografie (v letech 1927-47 navrhl více než 100 scénických úprav) a také knižní grafiky - pracoval především pro nakladatelství O. Štorcha-Mariena. In: KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století ***** *26.6.1900 – †1.11.1974, český malíř, knižní grafik, scénický výtvarník. V letech 1918–24 studoval v ateliéru J. Štursy na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze. Profesor na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (VŠUP), člen Devětsilu od roku 1921, 1926 přijat do spolku Mánes. Od magického realismu přes neoklasicismus a lyrický kubismus směřoval k imaginativní fantaskní malbě (Requiem). Z válečného období cyklus Z českého ráje. Zajímal se o imaginární faunu a flóru, jenž spojoval s mýtickými symboly (Elsinor). Autor řady knižních úprav a plakátů v rozpětí od konstruktivismu (v nakladatelství Aventinum) k přísně uměřené klasicizující formě (Kafkovy spisy). Publikace: Krásné písmo.


Fotografie
Foto 2 František Muzika
Zobrazit
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 70 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 70 položek