Umělci

Informace

Slevy

Seznam děl umělce Svolinský Karel

(*14.1.1896 - †16.9.1986) - český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Karel Svolinský se vyučil v Praze řezbářství (do 1916), po 1. světové válce byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu, kde nejdříve studoval u Štefana Zálešáka (1919-21), pak s
(*14.1.1896 - †16.9.1986) - český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf
Karel Svolinský se vyučil v Praze řezbářství (do 1916), po 1. světové válce byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu, kde nejdříve studoval u Štefana Zálešáka (1919-21), pak sochařství u B. Kafky (1921) a nakonec grafiku a nástěnnou malbu u F. Kysely. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků Hollar, získal řadu mezinárodních ocenění (například v Paříži roku 1928 a 1937, v Miláně 1940). V letech 1945-70 byl profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze(jeho žákem byl např. i O.Kulhánek).
Doménou Svolinského tvorby byla kresba, lyricky navazující na národní tradici; její moderní výraz byl dán kresebnou zkratkou a náznakem. Jako u jiných výtvarníků také do tvorby Svolinského pronikly za okupace alegorie (Ikarus). Věnoval se užité a drobné grafice (návrhy řady československých známek, plakáty), knižní ilustraci (Jan Neruda, J. Seifert, Petr Bezruč, Josef V. Sládek a celá řada knih pro děti) i bibliofilským edicím (Oscar Wilde). Navrhoval nástěnné koberce a sklomalbu (kaple Schwarzenbergů v katedrále sv. Víta, 1930-31). Podílel se na inscenacích divadelních her (Smetanova Prodaná nevěsta, Janáčkova Její pastorkyně). * * * * * Svolinský Karel, *14. led. 1896 na Sv. Kopečku u Olomouce, čes. grafik a malíř. Na uměl.-prům. škole u F. Kysely se dostal ke grafice, jež ho zaujala na trvalo. Upravuje, ilustruje knihy, zabývá se i volnou grafikou a malbou, většinou akvarelem. V technicky pohotové a bezpečným vkusem podepřené grafice volné i užité postupoval od větší stylisace k volnějšímu, spíše malířštějšímu projevu. Význačnější práce knižní: navrhl jedno z prvních českých typograf. písem (užito ve vel. vydání Máje r. 1925); pro nakl. Ottovo graf. upravil Soubor vydání spisů Al. Jiráska, Ottův Slovník naučný nové doby. Jarmareční písničky (dřevoryty), P. Valéry, Had (mědiryt), J. J. Ryba, Radovánky (bar. litogr.). Nejstarší slovanská kronika o sv. Václavu (dřev.), Z. Winter, Rozina sebranec (dřevoryty), Shakespeare, Sen noci svatojanské (bar. litografie), J. Pečírka, Josef Mánes na Hané (bar. litografie), K. Sabina a B. Smetana, Prodaná nevěsta (bar. litogr.), několik roč. sborníku Čes. bibliofil, řada knih pro nakladatelství Symposion, Sfinx a j. Několik bar. ilustr. knih pro děti, 4 svazky sbírky Naše příroda v obrazech. R. 1935 uspořádal soubornou výstavu v Uměleckoprůmyslovém museu, kde uplatnil i malířské aspirace. 1930-31 navrhl votivní okno kníž. Jana Schwarzenberga, 1932-33 další votivní okno K. Novotné pro chrám sv. Víta, 1938-1939 mosaiky Ukřižování a Adam a Eva pro jižní portál téhož chrámu. R. 1937 navrhl bar. okno pro církev. pavilon na mezinár. výstavě v Paříži, 1940 navrhl scénické výpravy: A. Dvořák, Jakobín a Shakespeare, Mnoho povyku pro nic. Vystavoval v Lipsku (Leipzig), Paříži, Londýně, Vídni (Wien), Florencii, Varšavě, Miláně a j. 2 Grand prix a zlatá medaile v Paříži (1925 a 1937), vel. cena Milán 1940. r.
(In: Ottův slovník naučný nové doby)


Zobrazit
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 107 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 107 položek