Umělci

Informace

Seznam děl umělce Danihelka František Vincenc

Danihelka František Vincenc * 14.2.1911 Pardubice (Pardubice) (Česká republika (Czech Republic)) + 27.8.1970 Pardubice (Pardubice) (Česká republika (Czech Republic)) pedagog, grafik, sochař, malíř Autorská 1962/12/22 - 1963/01/15 František Vincenc
Danihelka František Vincenc
* 14.2.1911 Pardubice (Pardubice) (Česká republika (Czech Republic))
+ 27.8.1970 Pardubice (Pardubice) (Česká republika (Czech Republic))
pedagog, grafik, sochař, malíř
Autorská
1962/12/22 - 1963/01/15 František Vincenc Danihelka: Kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1972/05/14 - 1972/06/04 František Vincenc Danihelka: Výběr z díla - obrazy, kresby, Městské muzeum, Polička (Svitavy)
1984/10 - 1984/11 František Vincenc Danihelka: Obrazy, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
2002/03/21 - 2002/04/28 František Vincenc Danihelka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)

Společná
1939/11/12 - 1939/12/15 Národ svým výtvarným umělcům, Praha , Praha
1940/04/06 - 1940/05/05 Jednota umělců výtvarných: 107. výroční řádná členská výstava, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1940/10/16 - 1940/11/21 Jednota umělců výtvarných: 111. řádná členská podzimní výstava Náš venkov, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1941/11/15 - 1941/12/14 Jednota umělců výtvarných: 116. řádná členská podzimní výstava, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1942/05/09 - 1942/06/07 Jednota umělců výtvarných: 117. výstava Portrét, Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
1942/10/02 - 1942/11/01 Jednota umělců výtvarných: 119. členská výstava, Mánes, Praha
1943/05/14 - 1943/06/14 Jednota umělců výtvarných: Zátiší / Stilleben, Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
1943/11/24 - 1943/12/27 Jednota umělců výtvarných: Členská výstava (druhý díl), Praha, Praha
1944/07/05 - 1944/09/03 Letní výstava Jednoty umělců výtvarných, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1945/11/10 - 1945/12/30 Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
1945/11/11 - 1945/12/02 Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/02 Český národ Rudé armádě, ,
1946/05 Člověk a práce, Výstavní síň Práce, Praha
1946/11/23 - 1947/01/05 Jednota umělců výtvarných: Členská výstava, Praha, Praha
1947/10/01 - 1947/11/02 Jednota umělců výtvarných: Členská výstava 1947, Výstavní pavilon na Příkopě, Praha
1948/11/05 - 1949/01/02 50 let Jednoty umělců výtvarných (Díl II.), Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
In: http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobanavystavach&IDosoby=4276

***************
Z pamětí J.Čížka - tiskaře: Malíř F.V. Danihelka
František Vincenc Danihelka můj velký přítel, byl malíř Pardubic a Kunětické hory. Byl to člověk někdy velkých rozporů, ale byla to osobnost.
Narodil se 14. února 1911 v Pardubicích v Kostelní ulici. V tomto starém městě prožil mládí a zde se u svého otce vyučil krejčím. Měl rád tyto staré uličky a stále se sem vracel. Zde namaloval i nakreslil mnoho obrázků. S malováním začal u zdejšího malíře Jana Šíra, který měl ateliér právě v Kostelní ulici. Rád vzpomínal na tohoto starého malíře.
Po otcově smrti odešel do Prahy, kde nejdříve absolvoval pětiletou ukrajinskou akademii výtvarných umění: malířství u prof. Kulce a Mako, grafiku u prof. Karla a sochařství u prof. Stachovského. Po ukončení studií obdržel dvouroční cestovní stipendium do Litvy, Finska a Norska.
Byl přijat na akademii výtvarných umění v Praze, kterou absolvoval v letech 1936 a 1939. Pak po válce roku 1945 na speciálku prof. Jakuba Obrovského.
V roce 1938 dostal stipendium na cestu do Francie. Od roku 1937 byl již řádným členem Jednoty výtv. umění v Praze a SVUT v Pardubicích.
První soukromou výstavu v Pardubicích měl 1937 a pak 1943. Zúčastnil se výstavy světové kultury v Sofii a Neapoli. V Praze vystavoval na členských výstavách Jednoty.
Po skončení okupace podnikl studijní cesty do Francie, Švýcarska a Německa. V Paříži se zapsal na škole Nationale Supérieure des Beax-arts u profesora Cami. Na podzim 1946 obdržel recioproční stipendium jugoslávské vlády na rok 1946-47. Procestoval tehdy všechny federativní republiky Jugoslávie. Po návratu jeho práce byly vystaveny na výstavě stipendistů v paláci Dunaj v Praze, kde byl olej Hercegnovi zakoupen Ministerstvem školství a převzat Národní galerií. Nyní se nachází ve Východočeské galerii v Pardubicích.
V roce 1948 jsme mu uspořádali výstavu všech jeho prací z Jugoslávie v Grandu v Pardubicích, kde jugoslávské velvyslanectví zakoupilo pro Bělehrad celou řadu obrazů. Byla to prekérní situace, protože když již byla výstava instalována a pozvánkami obeslána, a z Jugoslávie z vyslanectví přislíbena návštěva velvyslancem na zahájení, nastala šílená politická situace, kdy maršál Tito se nepohodl se SSSR. Na zahájení velvyslanec přijel, ale pardubické politické a kulturní složky nepřišly. Sám jsem improvizoval zahájení a po výběru obrazů pro zakoupení velvyslanec hned odejel za stísněné situace.
Roku 1949, tedy ještě v době politického napětí, na přání jugoslávského vyslance uspořádal Danihelka výstavu obrazů a kreseb v Praze na Příkopech v Jugoslávské knize.
Franta Danihelka učil na pokračovací škole kreslení a byl jmenován profesorem kreslení.
V roce 1949 bylo v Pardubicích ustaveno krajské středisko Svazu československých výtvarných umělců a jednomyslně zvoleným předsedou byl F. V. Danihelka. Zároveň se stal placeným tajemníkem Krajského střediska a tak jsem s Frantou, jako předsedou, byl v denním styku. Pečlivě připravoval každou schůzi již několik dnů předem, protože tehdá politická situace byla ve středisku dost napjatá.
F. V. Danihelka byl ihned po válce komunista a zasloužil se o první výstavu umělců-komunistů v Pardubicích. Později, když strana stále od nás žádala politickou práci a pro nás neuměla sehnat ani místnosti, kde by byla kancelář, ochaboval, když viděl, že pro výtvarníky vůbec nic není. Byla nám pak městem propůjčena bývalá synagoga, kde jsme mohli uspořádati výstavy, ale nic víc. Sám jsem si v synagoze pod schody zřídil jakousi kancelář, bez okna, celý den jsem musel svítit a byla veliká 2x2 metry. Stěny na pověšení obrazů, t.zv. panely jsme si museli vypůjčovat, nikdo nás finančně nepodpořil. Mě platila Praha.
Zkrátka Franta vystoupil z KSČ. Byla to veliká odvaha. Dopadlo to tak, že předsedou již nebyl, z ústředního výboru Svazu byl také vyloučen, ze školy byl také propuštěn. Těžko se nyní protloukal. Zařídil si soukromou malířskou školu a v ateliéru na Kopečku vyučoval žáky za honorář. V roce 1957 jsem musel odejít ze Střediska na pokyn pardubického KSČ i já.
Franta Danihelka jezdil malovat na Vysočinu do Pusté Kamenice, kde si ve zdejším hostinci na půdě zařídil ateliér. Jeho žák, Bedřich Šic, který byl i jeho nerozlučný přítel, mnoho roku v Pusté Kamenici s ním maloval a naučil se od něho přesnou manýru, těžko rozeznatelnou od něho. Jen podpis byl jiný.
Navštěvoval jsem Danihelku v jeho pardubickém ateliéru nyní, když jsem pracoval jako dělník v chemické továrně v Rybitví již zřídka a s velkými přestávkami a zdál se mi po každé návštěvě změněný. Byl vážně nemocný, ale víno a doutníky stále konzumoval, ačkoliv mu nedělaly dobře. Často byl v nemocnici na prohlídkách. A při jedné, když už měl být propuštěn z nemocnice, zemřel. Bylo to 27. srpna 1970.
Odešel předčasně, ve věku 59 let, zanechav ženu a dvě nezaopatřené děti.
Jeho pohřeb byl veliký. V úterý 1. září ve 14 hodin v arciděkanském chrámu sv. Bartoloměje, kde kdysi jako chlapec ministroval, se konala velká mše svatá za přítomnosti asi šesti kněží. Kostel byl přeplněn, což ukazovalo, jak byl v Pardubicích známý a jak ho lidé měli rádi. Po církevních obřadech byl převezen na hřbitov a autobusem i auty mnoho lidí jej doprovodilo na poslední cestě. Nad hrobem se s ním rozloučili i výtvarníci proslovem ak. malíře K. Mahrly. Církevní rozloučení provedl sám pardubický děkan a při spouštění do hrobu bylo mnoho lidí dojato.
Odešel dobrý malíř a svérázná osobnost pardubická...
Autor: | 22. 09. 2005
In: http://www.kpp.iipardubice.cz/1127401448-z-pameti-jcizka-tiskare-malir-fv-danihelka.php

***********
Pardubický slavín – František Vincenc Danihelka – akademický malíř

13.08.2009 /nar. 14.února 1911 v Pardubicích zemřel 27.srpna 1970 v Pardubicích/
V sektoru I.BA3 /na plánku J.Janiše/ stojíme u hrobu akademického malíře Prantiška Vincence Danihelky, autora mnoha pardubických Narodil se v Pardubicích 14.2.1911 v rodině krejčovského mistra. Vyučil se krejčím a složil tovaryšskou zkoušku s velmi dobrým prospěchem. Ve dne šil, večer a v neděli kreslil. Již ve školních letech projevoval velké kreslířské nadání. V letech 1925 - 28 navštěvoval soukromou školu profesora Jana Šíra v Kostelní ulici. Po jeho smrti chodil k akademickému malíři Veno Veselému, který mu přibližoval hlavně krajinomalbu ve svém ateliéru v čp.58 Na Kopečku. V roce 1930 byl P.V.Danihelka vyslán krejčovským cechem do Prahy jako módní střihač. Během dne pracoval v dílně, večer chodil kreslit do večerní školy. V r.1931 přijat na Ukrajinskou akademii výtvarných umění v Praze k prof. Janu Kulcovi. Vedle malířství studoval grafiku u prof. Lisovského a sochařství u Prof. Stachovskélio. Svá umělecká studia ukončil na pražské AVU v ateliéru figurálního malířství u prof. Jakuba Obrovského v letech 1956-39. Absolutorium získal 29. září 1945 u stejného profesora. Dobu okupace strávil na učňovské škole v Pardubicích, kde užil tlekaře a švadleny dekorativnímu kreslení.

V roce 1937 měl společnou výstavu a Vojmírem Vokolkem /uspořádala Pardubická pobočka Syndikátu Čs. novinářů a spolek Typografie/, roku 1946 podnikl studijní cestu do Francie a Švýcarska, roku 1947 do Jugoslávie, roku 1938 znovu na Balkán a 1959 do Egypta a SSSR* Při utvoření Svazu Čs. výtvarných umělců v Prase byl P.V.Danihelka svolen předsedou jeho krajského střediska v Pardubioíeh* Cleném svazu byl od roku 1957 až do své smrti 27. srpna 1970.
Jeho osobitý výtvarný projev jej řadí mezi přední výtvarná umělce pardubického regionu. Zájemce najde odborné zhodnocení jeho práce, jež se věnovala mj. i malebným zákoutím Pardubio, z pera dr.T.KybiČky ve Vlastivědné abecedě Dr.P.Theina /ZKPP č. 3-4, A986/. Literatura: F.V.Danihelka, fieslo J.Janiše ve vlastivědné abecedě Dr. Theina, ZKPP Č.9-10, 1982
- P.V.Danihelka, katalog Východočeské galerie, Pardubice 1984
- P.Toman, Kovy slovník Čs.výtvarných umělců, Praha 1947, díl I. s. 153.
Autor: PhDr. Jiří Kotyk
Vyšlo ve Zprávách KPP číslo: 1 - 2/1993
In: http://www.kpp.iipardubice.cz/stranky/cti-zpravy.php?id=Pardubicky_slavin_Frantisek_Vincenc_Danihelka_akademicky_malir


Zobrazit
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 18 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 18 položek