Umělci

Informace

Seznam děl umělce Konůpek Jan

(10.10.1883-15.3.1950) - český malíř, grafik a rytec Jan Konůpek vystudoval architekturu na české technice (1903-06) a v letech 1906-08 i malbu na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Maxmiliána Pirnera. Spoluzakládal skupinu symbolistních grafi
(10.10.1883-15.3.1950) - český malíř, grafik a rytec Jan Konůpek vystudoval architekturu na české technice (1903-06) a v letech 1906-08 i malbu na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Maxmiliána Pirnera. Spoluzakládal skupinu symbolistních grafiků Sursum (1911), byl také členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Nejvýznamnější jsou jeho rané práce z prvního desetiletí 20. století, ovlivněné symbolismem a secesní ornamentikou. Přechodně na Konůpka zapůsobil kubismus, přecházející v některých dílech až k orfismu. Po 1. světové válce se vrátil k typu svého raného díla, avšak již racionálně konstruovanému, bez dřívější expresivity (zvláště v ilustracích). V té době se podílel jako ilustrátor na knižních projektech, a to zejména nakladatele O.Štorcha-Mariena.
In: KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

* * * * *
Konůpek Jan, český malíř a grafik: *10. říj. 1883 v Mladé Boleslavi, čes. malíř a grafik. Vystudovav gymnasium, architekturu na technice a uměl. akademii (u prof. Bukovce a Pirnera), věnoval se profesuře na odb. školách prům. a grafických, nejdříve v Plzni, od r. 1923 v Praze. Byl členem výtvarné skupiny Sursum a Mánesa, v poslední době náleží do Hollara; byl jedním ze zakladatelů Artělu, svépomocného podniku umělecko-průmyslového. Hluboké a rozsáhlé vzdělání literární a vrozená hloubavost povýšily jej na jedinečného ilustrátora vrcholných projevů lit. domácí i přeložené, a to dřevorytem, leptem, litografií i knižní úpravou. [Konůpek Jan, český malíř a grafik] si vytyčuje vždy úkoly vyšší. Na základě svých studií vytváří souběžně s dílem lit. své analogické dílo, vynikající bohatstvím imaginace i výtvar. výrazem. K vrcholům svět. lit. byl přiveden od samostatných svých graf. cyklů, vytvořených na themata lit.: od Hamleta 1917, Erbenovy Kytice 1920, Dona Juana 1920, Dantova Pekla 1921 a nevydaného Macbetha 1919. Stal se takto ilustrátorem zejm. Máchovým, Březinovým, Hamsunovým, Flaubertovým, Wildovým, Poeovým, Balzacovým, Goetheovým, Jensenovým, Baudelairovým, Bernanosovým a Joycovým, Starého zákona, Evangelií a Apokalypsy. Jeho grafické dílo prochází postupem let mod. vlivy výtv. Začíná secesí, prostupuje kubismem a expresionismem a dostává se přes historiografickou reálnost a prehistorické fantasie, vždy důkladně vědecky ověřené, až k surrealismu, ke kultu podvědomí a snu a k nové náboženské realitě, nejlépe dokumentované výstavou kreseb a listů s religiosními náměty v Krasoumné jednotě 1934. [Konůpek Jan, český malíř a grafik] sám svůj vývoj dělí ve tři období: secesionisticky rokokové, barokní (cykly Plaský klášter a Západočeský barok) a dnešní gotisující. O tom srovnej jeho vlastní konfesi Hodina Hermova 1933. Z lit. Mil. Novotný, Jan [Konůpek Jan, český malíř a grafik] 1930; týž, Jan [Konůpek Jan, český malíř a grafik], exlibris Josefa Portmana 1932; týž, Jan [Konůpek Jan, český malíř a grafik], exlibris a příležit. grafika 1933; týž, Knižní grafika Jana [Konůpek Jan, český malíř a grafik]-a (Český bibliofil 1933, též knižně 1934); Arno Sáňka, Knižní výzdoby Jana [Konůpek Jan, český malíř a grafik]-a (Kulturní zpravodaj I. 1924); B. Polan, Obzor zasvěceného ducha (časopis Hollar 1933); A. Friedl, úvody ke grafickým cyklům, úvod ke katalogu [Konůpek Jan, český malíř a grafik]-ovy výstavy 1934. M. Ný.
(In: Ottův slovník naučný nové doby)
SignaturySignatura 1 Jan Konůpek
Zobrazit
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 88 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 88 položek