Umělci

Informace

Seznam děl umělce Šimon Tavík František

(1877-1942) je zakladatelem spolku českých grafiků Hollar a jedním z nejlepších českých grafiků vůbec. Jeho virtuozita vyniká především v zrnkovém leptu – akvatintě, kterou kombinoval s měkkým krytem a suchou jehlou. Šimon se učil grafice především v Pař
(1877-1942) je zakladatelem spolku českých grafiků Hollar a jedním z nejlepších českých grafiků vůbec. Jeho virtuozita vyniká především v zrnkovém leptu – akvatintě, kterou kombinoval s měkkým krytem a suchou jehlou. Šimon se učil grafice především v Paříži. Na Akademii, kde studoval malbu v ateliéru M. Pirnera, neexistovala žádná speciální třída s výukou grafických technik, pouze prof. Julius Mařák experimentoval pro své potěšení s leptem a litografií.
T. F. Šimon byl velký cestovatel. Tématy jeho děl jsou tedy kromě pražských motivů i pařížská zákoutí, Normandie, Londýn, válkou zničená Remeš, Amsterodam, New York, Ceylon, Japonsko a další.
V roce 1928 byl Šimon jmenován profesorem Akademie výtvarných umění a převzal grafickou speciálku po M. Švabinském. Jeho ateliérem prošlo více než padesát žáků, mezi nimiž byli např. C. Bouda, V. Pukl, M. Stretti nebo L. Jiřincová.
In: http://www.avu.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=260 * * * * * Šimon František, soudobý malíř český, byl žákem akademie pražské a vystavoval již na akademii obrazy v oleji malované, pohledy a studie krajin, figurální motivy, náladové komposice, a to vždy se zdůrazněním barevného problému, v každém díle řešeného. [Šimon] ukázal se tak od prvních počátků jako kolorista v moderním slova smysle a jeho Studie z cest na pobřeží Adrie jako jeho Pařížské obrazy (Boulevardy za noci; Pohledy z ulic pařížských; Z Boulogneského lesíku za měsíční noci atd.) jsou toho doklady. V kresbě figurální delikátní a jemný [Šimon] záhy oblíbil si techniku ryjecké jehly, a jeho lepty, jimiž ovšem zachycuje také krajinářské náměty, vyznamenávají se náladovostí a jakousi barevností tónů, které někdy přímo napomahá lehkým zbarvením desky. V moderní galerii král Českého nachází se jeho obraz Moře v dešti. Na výstavách družiny »Manesa«, jejímž je [Šimon] členem, obyčejně vystavuje, rovněž tak obesílá jarní výstavy »Krasoumné jednoty« v Rudolfině. F.H-s.
(In: Ottův slovník naučný nové doby)
Šimon, T. František, český grafik a malíř, *13. květ. 1877 v Železnici u Jičína. V jeho uměleckém jméně iniciála T pochází od rodného jména jeho matky (Tavíková) a neznamená Tomáš, jak někdy se mylně uvádí. Vystudoval pražskou malířskou akademii v l. 189 4-1900 u prof. M. Pirnera. Proto byl s počátku malířem olejů böcklinovského ducha. Roku 1902 obdržel Hlávkovo stipendium do Paříže, k jejímuž umění se od té doby připoutal. Tam také počal pracovati soustavně na grafice. Jeho impresionistický výtvarný smysl uplatňuje se právě nejplněji v černé a barevné grafické technice. Tou také Paříže dobývá a během několika let dosahuje významného postavení. Vystavoval proto před světovou válkou nejen v Praze (S. V. U. Mánes 1905) a v Paříži na salonech, nýbrž i v Anglii, Belgii, Holandsku a Americe. Jeho jedenáctiletý pobyt v Paříži byl přerušen těsně před světovou válkou. Vrací se r. 1914 do Prahy, kde vydává svoje známé cykly grafických listů (Praha, Hradčany, Pařížské motivy, Remeš, Črty z Orientu). R. 1917 založil Spolek českých uměleckých grafiků Hollar, jehož výstavní i ediční činnosti se dodnes velmi živě účastní jako předseda. I po světové válce se znovu účastní výstav na západě a v Americe; podniká zahraniční umělecké cesty, z nichž poslední je cesta kolem světa. [Šimon]-ův umělecký výraz se ustaluje se zvýšeným zřetelem ke komposici a v duchu svých idealisujících počátků. Roku 1928 byl [Šimon] jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze, a to pro obor grafický. Je členem Akademie věd a umění, kuratoria Moderní galerie a předsedou odboru výtv. umění v Kulturní radě Nár. souručenství (1939).Jeho oleje a grafiky jsou v majetku většiny veřej. sbírek Protektorátu Čechy a Mor. Účastní se každoročně výstav S. č. U. G. Hollar, výstav Národního souručenství a zlínského salonu (1940). Napsal samostatně Příručku umělce grafika 1921, Dřevoryt 1927, Listy z cesty kolem světa 1928 a pak články v časopise Hollar a Štencově Ročence. Lit.: A. Matějček, T. F. [Šimon] 1934, tam starší literatura. P. Kr.
(In: Ottův slovník naučný nové doby)


Zobrazit
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 94 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 94 položek