Umělci

Informace

Jak se zúčastnit aukce

Internetová aukce je obdobou aukcí v aukčních domech a řídí se stejnými pravidly. Položky jsou popsány včetně uvedení nejnižší Vyvolávací ceny. Pokud účastník aukce klikne na Přihodit nebo Nastavit limit, akceptuje podmínky kupní smlouvy a v případě následného vydražení položky je povinen ji za stávajících podmínek koupit.

Jak probíhá aukce - doporučený postup

Účastník aukce může dražit trojím způsobem:

  • buď přihazuje vyšší částky k uvedené ceně díla dle uvedených násobků krokově, viz políčko Přihodit - nabídnout celkem částku. Jde o standardní variantu vyžadující Váš čas i trpělivost, protože se budete trumfovat s ostatními účastníky aukce.
  • nebo zvolí svůj maximální limit, viz políčko Nastavit limit pro automatické příhozy. Tuto variantu vřele doporučujeme; slouží k pohodlnému způsobu dražení a snižuje na minimum Váš čas strávený u počítače. O Vaše příhozy se postará řídící systém, který automaticky reaguje na každý další příhoz jiného účastníka. Maximální limit není částka, za kterou položku získáte; obvykle to bude mnohem méně.
  • nebo využije funkce Okamžitá koupě. Tato funkce má prioritu a Vám dává 100% jistotu, že položku získáte. Aukce dané položky se zastavuje, protože položku dražitel získal okamžitým nákupem. Okamžitá koupě předmětu je umožněna pouze prvnímu dražiteli! Po uskutečnění prvního krokového příhozu (včetně Vašeho) možnost Okamžité koupě zaniká a dražba pokračuje standardním způsobem až do časového ukončení aukce.

Příklad použití Maximálního (automatického) limitu

Určete si maximální částku, za kterou jste ochotni položku vydražit a systém vše další udělá za Vás. Výše a četnost příhozů je závislá na výši příhozů ostatních dražitelů. Automatický příhoz se uskuteční za Vaší nepřítomnosti, vždy po příhozu jiného dražitele, až do dovršení Vámi stanovené maximální hodnoty limitu. Předmět můžete získat za nižší částku, než je hodnota automatického příhozu, avšak za předpokladu, že nikdo jiný nebude dražit stejnou položku.

Nastavili jste si Maximální limit např. Kč 1.000,- u předmětu, jehož aktuální cena je Kč 500,-. Systém za Vás přihodí minimální příhoz (jeden krok), tedy Kč 550,- (aktuální cena + krok Kč 50,-). Nyní jste změnili hlášku Nejvyšší nabídka v aukci a minimální výše dalšího příhozu je stanovena na Kč 600,- (aktuální cena + krok Kč 50,-). Jestliže jiný dražitel se rozhodl Přihodit krokově minimální příhoz, tedy Kč 600,-, systém jeho navýšení přijme, ale zároveň automaticky za Vás učiní další příhoz na Kč 650,- (aktuální cena + krok Kč 50,-) - nadále tak zůstáváte dražitelem s Nejvyšší nabídkou. Takto automaticky za Vás systém přihazuje až do doby, kdy ostatní dražitelé přestanou přihazovat, nebo do okamžiku dovršení stanovené hodnoty Vašeho Maximálního limitu. Jestliže má více dražitelů nastavený automatický Maximální limit na stejnou hodnotu, bude s nejvyšším příhozem označen ten dražitel, který si Maximální limit nastavil dříve.

Cena nastavená jako Maximální limit je zcela diskrétní, skryta před ostatními dražiteli; na monitoru ji vidíte pouze Vy jako zadavatel! Pokud během aukce zjistíte, že se ostatní dražitelé Vašemu Maximálnímu limitu přibližují, můžete kdykoli svoji nabídku zvýšit

Používané termíny

Vyvolávací cena počáteční cena, na níž se začíná přihazovat. Stanoví se obvykle na 50% odhadované ceny položky.
Vaše nabídka (příhoz) cena, kterou za položku nabídnete. Tato částka zobrazuje minimální výši dalšího příhozu (součet nejvyšší nabídky v aukci a navýšení). Každý příhoz je právně závazný a nelze ho vzít zpět.
Váš maximální (automatický) limit max.cena, kterou chcete za položku získat (nezveřejňuje se).
Nízký odhad minimum, které je nutné překonat, aby byla aukce aktivní, jinak končí aukce bez vydražitele. Je to nejnižší možná cena, za kterou je provozovatel ochoten položku prodat. Nízký odhad je zveřejněn po jeho překonání a na konci aukce, nikoli během trvání aukce.

 

Okamžitá koupě možnost položku ihned zakoupit a ukončit tak aukci. Za tuto cenu je prodávající ochoten položku obratem prodat. Okamžitá koupě předmětu je umožněna pouze prvnímu dražiteli. Po uskutečnění prvního příhozu je možnost okamžité koupě zrušena

 

Nejvyšší nabídka v aukci aktuálně nejvyšší cena, která byla nabídnuta buď Vámi, nebo jiným dražitelem; tato částka zobrazuje výši posledního nejvyššího příhozu.

 

Začátek aukce den měsíc rok hodina; aukce trvají obvykle 10 dnů

 

Ukončení aukce datum konce aukce - zobrazuje den měsíc rok hodinu. O ukončení aukce bude každý dražitel informován emailem.

 

Zbývající čas doba do ukončení aukce - den hodina minuta sekunda; aktivace časomíry probíhá každých 30 sekund

 

Počet příhozů zobrazuje celkové množství příhozů v dané aukci, včetně Vašeho. O realizaci Vašich příhozů a o průběhu aukce budete informováni zprávou na Vaši emailovou adresu.v
Počet účastníků dražby zobrazuje celkový počet účastníků v dané aukci, včetně Vás

 

Navýšení tato částka zobrazuje minimální hodnotu navýšení dalšího příhozu, navýšení je vždy z aktuální ceny předmětu (pouze u prvního příhozu je navýšení 0%). Zaručuje kontinuální zvyšování ceny draženého předmětu.

 

 

 

K čemu je mi funkce Průběh aukce

Již během aukce si mohou registrovaní zájemci prohlédnout Průběh aukce, kde jsou zaznamenány jednotlivé kroky všech účastníků aukce v časové posloupnosti. I z těchto informací je možné vysledovat aukční taktiku i strategii ostatních dražitelů a podle toho příhozem zareagovat.

Jak postupovat při vydražení položky

Pokud úspěšně vydražíte předmět, tzn. že v době ukončení aukce byl Váš příhoz nejvyšší, budete o svém úspěchu informováni emailem. Ve Vašem zákaznickém účtu Moje ArtBohemia se v položce Mé objednávky zobrazí Otevřená objednávka. Zde se Vám po kliknutí na položku zobrazí Detail objednávky s celkovým součtem, dále si zde můžete zvolit způsoby platby a expedice. Objednávku potvrdíte kliknutím na tlačítko Pokladna.

Klikněte na tlačítko Pokladna; po zvolení nejvhodnějšího způsobu platby a doručení klikněte na Pokračovat. Tím se stává Vaše objednávka závaznou a nelze ji zrušit.

Pokud je Vaše objednávka akceptována, zobrazí se na homepage ve Vašem zákaznickém účtu Moje ArtBohemia. Zde můžete sledovat stav své objednávky. O jednotlivých fázích doručení informováni na své emailové adrese. Objednávka Vám bude expedována Vámi zvoleným způsobem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Poznámka: z Koše do Pokladny se dostaňte co nejdříve a objednávku dokončete během 24 hodin od ukončení aukce. Po dobu, kdy zůstane objednávka nedokončena, nebude zákazníkovi umožněna aktivní účast na dalších aukcích a nákupech v Galerii.