Umělci

Informace

Seznam děl umělce Balcar Jiří

1929-1968 Dílo Jiřího Balcara bylo v počátcích silně ovlivněno válečnou generací umělců. Názorově mu byl blízký existencionalismus, jeho tvorbou byla často spojována s pojmy jako absurdita a jemný humor. Koncem padesátých let Balcar navázal především na
1929-1968
Dílo Jiřího Balcara bylo v počátcích silně ovlivněno válečnou generací umělců. Názorově mu byl blízký existencionalismus, jeho tvorbou byla často spojována s pojmy jako absurdita a jemný humor. Koncem padesátých let Balcar navázal především na civilismus Skupiny 42, formálně se však více přiblížil expresionismu. Po studiu u Františka Tichého a Františka Muziky pracoval v redakci časopisu Květen.

Od roku 1963 spolupracoval s divadlem Na zábradlí a s Černým divadlem, s nímž cestoval po celé Evropě. Na konci padesátých let se přiklonil k abstrakci, kterou rozpracoval v grafickém cyklu Dekretů (1959-61). Východiskem jeho tvorby se tehdy stal lettrismus. Motiv písma se zde ale vyskytoval pouze zástupně, nebyl hlavním motivem, často zůstával takřka nečitelný.

Důležitým mezníkem v Balcarově životě byl stipendijní pobyt v USA (Seminar of Art, Farleigh Dickinson University, Madison, New Jersey, 1964). V této době se autor posléze navrátil opět k figurální tvorbě.

Balcar se věnoval i knižní grafice, zpočátku se jednalo o celou řadu jazykových učebnic, později i o beletrii. Postup při řešení knižní obálky však nebyl podřízen jeho volné tvorbě. Expresivně laděné malované obálky vznikaly především v šedesátých letech 20. století a silně zapůsobily na českou knižní kulturu. V této době Balcar spolupracoval s nakladatelství Orbis a Odeon a koncipoval i několik samostatných edic.

Největší ocenění získal za grafickou úpravu a obálku tří ročníků revue Světová literatura a Ročenky zahraniční literatury, v nichž nalézáme pro Balcara typické variace nedotištěných písmen v kombinaci s jemnými barevnými tiskařskými šablonami na bílém podkladě. Ve stejné době dostal poprvé příležitost knihu koncipovat celkově – v Camusově Exilu a království navrhnul vazbu, obálku i ilustraci. Stejnou příležitost dostal pak už jen dvakrát v Hostovského románu Cizinci hledají byt (1967) a v Barbussově Pekle (vydáno až po Balcarově smrti v roce 1969).

Balcar se současně se věnoval i navrhování výstavních katalogů, pozvánek a filmových plakátů. V roce 1960 získal Cenu Toulouse-Lautreca za plakát k filmu Bílá velryba Johna Hustona – jedná se o minimalisticky řešený černobílý linoryt, který působí velice expresivně. Již v roce 1961 však opustil řešení plakátu jako grafického listu a začal jej strukturovat pomocí útržků fotografií v kombinaci s písmem a jemnými malířskými projevy. Na Bienále užité grafiky v Brně v roce 1964 získal čestné uznání za soubor šesti plakátů.

Zemřel předčasně při automobilové nehodě.

Autor anotace
Julie Weissová

Profesní životopis
1947-1948 Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta - dějiny umění)
1948-1950 Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha, Tichý František
1950-1953 Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha, Muzika František

Členství ve skupinách nezařazených do databáze
1962-1968 Svaz československých výtvarných umělců
1961 Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1961 Konfrontace
1961 Konfrontace
1958 Skupina G
1957 Máj 57 (Tvůrčí skupina Máj 57)

Samostatné výstavy
1959
Jiří Balcar: Obrazy, kresby, grafika, Výstavní síň ČFVU - Purkyně, Praha

1966
Z díla Jiřího Balcara, Galerie Václava Špály, Praha

1968
Z díla Jiřího Balcara, Galerie Kettner Kiel

1969/12/10 - 1970/01/27
Jiri Balcar, Galleria Schwarz, Miláno

1970
Jiří Balcar: Graphics, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1971
Jiří Balcar: Kresby + grafika, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava

1973
Jiří Balcar: Grafická tvorba, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1975
Z díla Jiřího Balcara, Malá galerie Vysoké školy veterinární, Brno

1979
Jiří Balcar: The Archives of an Artist, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1981
Jiří Balcar: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc

1987
Z díla Jiřího Balcara, Regionální muzeum Kolín, Atriová síň, Kolín

1988
Jiří Balcar: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha

2001
Jiří Balcar: Grafika 1960 - 1965, Galerie Ztichlá klika, Praha

2004
Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Galerie Hollar, Praha

2009
Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří

Skupinové výstavy nezařazené do databáze
1955
První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha

1957
Nová grafika v Hollaru. Druhý díl - hosté, Galerie Hollar, Praha

1957
Mladé umění / Tvůrčí skupina Máj 57, Obecní dům, Praha

1958 - 1959
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1958
2. výstava Skupiny Máj 57, Palác Dunaj, Praha

1958
Město očima soudobých malířů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Dům umění města Brna, Brno

1959
Nová grafika hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1959
Skupina G, Dům pánů z Poděbrad, Brno

1959/12 - 1960/01
Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

1961
Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Ilustrační tvorba, Galerie mladých, Praha
Výstava užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1962
Mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1963
Hluboká 1963. Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1964
Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha

1964
Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno, Brno

1965
Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha

1965
Jiří Balcar, Václav Kiml, Eva Kmentová, František Pacík, Galerie Václava Špály, Praha

1965
Grafika 65, Vlastivědné museum, Písek

1966
Obraz a písmo, Regionální muzeum Kolín, Kolín
Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha
Jarní výstava, Mánes, Praha
2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec
Poezie písma, Národní muzeum, Praha
Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha

1967
Tschechoslowakische Graphik, Kiel, Kiel (Německo)
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
Grafici cecoslovacchi, Calcografia nazionale (Instituto nazionale per la Grafica), Řím
15 grafiků, Galerie Václava Špály, Praha
Modern tjeckoslovakisk grafik, Lunds Konsthall, Lund
Obraz 67, Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1968
Contemporary Czechoslovakian Art, Jacques Baruch Gallery, Chicago
50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Grafický kabinet, Zlín (Gottwaldov)
10 artisti grafici del Gruppo Hollar, Galleria d´arte Portici, Cremona
50 let československé malby, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou
Věcné dialogy, Muzeum, Písek
1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny
300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha, Praha

1969
Recent Graphics from Prague, 12th Floor Gallery

1970
Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha
Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín

1974
České malířství XX. století, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1980
Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen

1981
České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1982 - 1983
Československá grafika, Mexico City, Mexico City

1982/09/09
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc

1983
20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
Česká kresba 20. století, Kabinet grafiky, Olomouc

1984
Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc

1985
Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc

1988
Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové
Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago

1989
Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery - Dupont Center, Washington D.C.

1990
Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění, Karlovy Vary
Polyformie - Kunst als subversieves Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín
Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava

1991
Český informel: Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964,In memoriam, Mánes, Praha
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1992
České výtvarné umění 1900 1960, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha
Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno
Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava
Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York, New York

1993
Nová figurace, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
Nová figurace, Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, Pardubice
Přírůstky. Výběr z let 1987 - 1992, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno
Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha

1993/12/16 - 1994/03/06
Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1994
Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno
Nová figurace, Dům umění, Opava
Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Ohniska znovuzrození, Městská knihovna, Praha

1995
České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU, Dům U černé Matky Boží, Praha
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří
Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum Kolín, Kolín

1996
V prostoru 20. století, České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění i. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1997
Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, Galerie umění, Karlovy Vary
Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Trojlodí, Olomouc

1998
Český informel ve Ztichlé klice / Czech informel in Ztichla klaka (1958 - 1965), Galerie Ztichlá klika, Praha
České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha

1999
Umění zrychleného času Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha

2000
Současná minulost: Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou

2001
Bilance II, Obrazy a sochy, Galerie umění, Karlovy Vary

2002
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
Černá a bílá, Muzeum Bruntál, Bruntál
Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno
Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk

2003
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, České kultúrné centrum, Bratislava
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Zámek Klenová, Klenová
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Czech Centre New York (České centrum New York), New York
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
Umění grafiky: Grafické techniky v průběhu šesti století, Salon, Kabinet, Olomouc
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Salon, Kabinet, Olomouc
Práce na papíře, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2.aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Czech Centre London

2004
Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Staatliches Museum für angewandte Kunst, Mnichov
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Generální konzulát České republiky, Los Angeles
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Trojlodí, Olomouc
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Generální konzulát České republiky, Hongkong
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění, Karlovy Vary
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Macau Museum of Art, Macau
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno
Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava
Blízká vzdálenost/ Közeli távolság/ Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

2005
Rozbít hranice: Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze: 1957 - 1969, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha

2006
Šedesátá / The sixties, Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění, Karlovy Vary
České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
Klasikové české grafiky XX. století I., Galerie Anderle, Kabinet grafiky, Praha
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

2007
Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha

2008
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
Lettrismus: Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

Další realizace
1991
Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)

2003
2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha

2005
Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha

2007
Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha

2008
Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha

2006
V závěsu avantgardy?, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc

Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Jacques Baruch Gallery, Chicago
Moravská galerie v Brně, Brno
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie v Liberci, Liberec

Monografie
Bartovský Václav: Jiří Balcar: Obrazy, kresby, grafika, užité umění, Praha 1959
Chalupecký Jindřich: Jiří Balcar, text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1966
Chalupecký Jindřich: text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1968
Chalupecký Jindřich: text katalogu výstavy Jiří Balcar, Praha 1969
Petránsky Ľudovít: Jiří Balcar: Kresby + grafika, 1971
Balcarová Jaromíra: Jiří Balcar: Grafická tvorba, Brno 1973
Valoch Jiří: text katalogu výstavy Jiří Balzar, 1975
Baruch Anne, Chalupecký Jindřich: Jiří Balcar: The archives of an artist, 1979
Klimešová Marie: Jiří Balcar: Výběr z díla, Olomouc 1981
Ondračka Pavel: text katalogu výstavy Jiří Balzar, 1987
Marie Judlová: text katalogu výstavy Jiří Balzar v Galerie Hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, 1988, Praha
Marie Judlová: Jiří Balcar, Praha, Odeon, 1988
Klimešová Marie, Míčko Miroslav: Jiří Balcar: Výběr z díla, 1988
Primus Zdenek, Jiří Balcar: Grafika 1960-1965, Praha 2001
Vachudová Božena: Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Karlovy Vary 2009

iN: http://www.artlist.cz/?id=5253


Zobrazit
Zobrazeno 1 – 1 z 1 položky
Zobrazeno 1 – 1 z 1 položky