Umělci

Informace

Seznam děl umělce Baron Karol

1939-2004 Karol Baron patrí k najvýraznejším predstaviteľom slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia. Už od začiatku 60. rokov predstavuje jeho figurálna tvorba osobitý príspevok v rámci rozvíjania neosurrealistickej tradície, ktorú obohacuje o š
1939-2004
Karol Baron patrí k najvýraznejším predstaviteľom slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia. Už od začiatku 60. rokov predstavuje jeho figurálna tvorba osobitý príspevok v rámci rozvíjania neosurrealistickej tradície, ktorú obohacuje o špecifické prvky čierneho humoru, absurdných tvarových metamorfóz a drastickej grotesky. Tvorba Karola Barona, ktorý sa pred troma rokmi dožil významného životného jubilea - 60. rokov, predstavuje dnes zrelé umelecké posolstvo. Je nielen komplexnou výpoveďou o individuálnych pocitoch jedinca, ale i špecifickým zrkadlom doby.
In: http://www.slovart.sk/buxus/generate_page.php?page_id=121&kniha_id=3336

Akademický maliar Karol Baron (nar. 13. 9. 1939, Levoča) patrí k najvýraznejším predstaviteľom slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia.
Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval odbor voľná maľba-gobelín. Od roku 1995 pôsobil na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Baron bol členom výtvarného združenia Mánes.
Preslávila ho najmä figurálna tvorba, v ktorej už od 60. rokov osobitným spôsobom rozvíjal prvky neosurrealizmu. Baron patril spolu s Albertom Marenčinom a Jurajom Mojžišom medzi členov legendárnej československej Surrealistickej skupiny. Svoje diela obohacoval o špecifické prvky čierneho humoru a absurdity.
In: http://www.twincityjournal.eu/vismo/akce.asp?id_org=600185&id=2064&p1=1150

Born in Czechoslovakia, he studied in Bratislava, and then had several exhibitions in places such as Berlin and Mons. He is last reported to be a member of the Prague Surrealist group. He is known for his paintings, such as those in his "Mutants" series, and for his polychrome wood butterflies which he hung from the ceiling of his studio
In: http://www.surrealist.com/artists/Karol%20Baron/15e45cd4-8c0e-4d70-8c0c-6b9b9b729f0b.html

Karol Baron bol podľa viacerých vlastne náš posledný ortodoxný surrealista. V skutočnosti rozvíjal výtvarnú filozofiu, ktorej povaha ho radí do tej línie povojnovej maľby, ktorá prijímala podnety európskej novej figurácie (tá sa v slovenských pomeroch vždy tým či oným spôsobom miešala so surrealizmom a magickým realizmom). Baronove "zostrojené" figúry a figúrky však neboli nikdy predvádzané v zmysle domácich tradícií exitenciálne podmienenej maľby, teda ako nadčasové metafory osudovej podmienenosti individuálneho bytia. Skôr a oveľa viac znamenali priamočiare zrkadlenie situácií každodenného (československého) spoločenského života. Takto sa ťaživá absurdita prenášala do oslobodzujúcej katarzie grotesky. Bez ohľadu na premeny ikonografie je v Baronových obrazoch stále prítomné napätie, znepokojujúci rozpor medzi duchovnosťou a animálnosťou, zámernou špekuláciou a nespútanou expresiou, drastickou otvorenosťou subjektívneho zaujatia a estétskym vychutnávaním fines jeho maliarskeho predvádzania. Všetky tieto príznaky Baronovej metódy by sa dali odmocniť do jedinej intencie, ktorá určuje maliarove úsilia: "vôli po estetizácii". Pomohlo mu nájsť riešenie rozporuplnosti maliarskych prostriedkov a zámerov, viedlo ho k popretiu subjektívnej svojvôle a náhodnosti v prospech kryštalicky čistej, svojím spôsobom krásnej, esteticky vygradovanej existenciálnej metafory. Absurdita ľudského údelu v krutom, odcudzenom svete je tak odkázaná do magickej sféry umeleckého tajomstva.Karol Baron sa narodil 13. 9. 1939 v Levoči, zomrel 1. 3. 2004. 1963–69 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. P.Matejka a D.Milly). Venoval sa kresbe a maľbe, tapisériam. Vystavoval v Prešove (1967, 1969), Prahe (1970), Brne, Dolnom Kubíne, Nitre a Trenčíne.
In: http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/103-aukcia-sucasneho-umenia/baron-karol-z-cyklu-mutanti-30113

Fotografie

Foto 2 Karol BaronFoto 3 Karol Baron

Zobrazit
Zobrazeno 1 – 2 z 2 položek
Zobrazeno 1 – 2 z 2 položek